کاخ چراغان استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
کاخ بیلربی استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
کاخ ییلدیز استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
کاخ احلامور استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
کاخ دلمه‌ باغچه استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
مسجد ایاصوفیا استانبول - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل شیراک ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل نورث اونیو ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل آرگ ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل پریمیر ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل لاتار ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل ماریوت ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل نشنال ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل گلدن تیولیپ ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل باس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل مولتی گرند ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رویال تولیپ گرند ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رادیسون بلو ایروان ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل آرارات ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل یوروپ ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل گلدن پالاس ارمنستان - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دی گراند هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دی تاج ماهال هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دی لالیت هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل کانتری این اند سوئیتز بای کارلسن، ساهیباباد هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل ویوانتا بای تاج آمباسادر هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل رادیسن مارینا کناغت پلیس هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل پارک پلازا نیو دهلی هاری ناگار هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل دوبلتری بای هیلتون نیو دهلی - مایار ویهار هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
هتل چیراگ رزیدنسی هند - شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶